8 06, 2017

İki Cami Arasında Beynamaz Kalmak

By |2017-06-08T20:37:46+00:008/ 6/ 2017|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Katar krizi tırmanmaya devam ediyor. Eğer kontrol edilemezse, bölgemizi sıcak bir savaş bekliyor. Eğer bu savaş çıkarsa, bölgeyi Sünni-Şii ekseninde artık kolay durdurulması mümkün olmayan bir yangın yerine çevirir. Bunun da küresel bir savaşı tetiklemesi mümkündür. Krize neden olan Katar’ın küçüklüğüne bakıp; “Nereden çıkardın bu küresel savaş tehlikesini” demeyin! I. Dünya Savaşı da, bir Sırp gencin Avusturya-Macaristan Krallığı’nın bir prensine yaptığı suikast ile başlamıştır. Bu suikast, savaş için bahane oldu ama gerçekte

17 05, 2016

Sykes-Picot’dan Ralph Peters’a

By |2016-05-17T17:49:25+00:0017/ 5/ 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Dün (16 Mayıs 2016); İngiltere ve Fransa arasında yapılan ve Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu’daki topraklarının paylaşılmasını öngören gizli anlaşma olan Sykes-Picot‘nun yüzüncü yıldönümüydü. Zaten, anlaşmanın yapıldığı tarihlerde I. Dünya Savaşı sürüyordu. Bu savaşın diğer bir adı da bildiğiniz gibi; I. Paylaşım Savaşıydı. Almanya; endüstri devrimini yapmıştı, sanayisi güçlenmiş ve zenginleşmişti. Ama yeterince sömürgesi yoktu. Çünkü birliğini geç (1871) kurmuştu. Dünyanın sömürgeleştirilmesi konusunda ise; başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, epey mesafe alınmıştı. Almanya,

17 07, 2015

Fay Hatları

By |2015-07-17T22:55:24+00:0017/ 7/ 2015|Tags: , , , , , , , |

Emperyalizm bir bölgeyi veya bir devleti istikrarsızlaştırmak için onların hassasiyetlerini kullanır ve kaşır. Daha doğru bir deyişle istikrarı bozmak ve hedeflerine ulaşmak için o bölgenin veya devletin toplumsal fay hatlarına çeşitli yollardan saldırır. Etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıklar eğer kaşındığı taktirde bir toplumun huzurunu kaçıracak, iç barışını bozacak ve istikrarı yok edecek en önemli fay hatlarıdır. Tarihsel husumetler, dünya görüşü ayrımları ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları da bir toplumun istikrarını bozmak için

21 04, 2015

Kukla

By |2015-04-21T16:21:01+00:0021/ 4/ 2015|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Soykırım konusunda hatta insanlığa karşı işlenen suçlar hakkında en son konuşması gereken Papa bile Türkiye’yi geçmişte soykırım yapmakla suçladı. Cezayir’de Fransızlar 1,5 milyon Cezayirliyi katlederken veya şimdi Vatikan tarafından söylenmiş bir söz var mı? Afrika’dan Amerika’ya yapılan kanlı köle ticareti için, Avrupalıların Afrika’da yaptığı toplu kıyımlar için, gaz odlarında yakılan Yahudiler için ne yapmış geçmişin Papa’ları? Vatikan, Müslümanların yaşadığı toprakları, soymak, talan etmek ve ele geçirmek maksadıyla yapılan Haçlı Seferleri’nin kışkırtıcılığı ve

14 02, 2015

Nihai Sonu Değişmez

By |2015-02-14T17:02:22+00:0014/ 2/ 2015|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Birinci Paylaşım Savaşı (1914-1918) öncesinde dünyada bağımsız sayılabilecek 20 devlet vardı. Halen 21.Yüzyılın ilk çeyreğini yaşarken yaklaşık 200 devlet var. Emperyalizmin yeni güç merkezi Kapital-Finans bu yüzyılın sonuna doğru 2 bin devlete ulaşmayı planlıyor. Halen Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgenin yaşadığı sıkıntıların bir bölümü bu planın yansımalarıdır. Emperyalizm, hegemonyaya direnecek güç istemiyor. Ulus devletler, hele bizim gibi iricileri en büyük düşman. Bu devletlerin etnik, dinsel ve mezhepsel fay hatları üzerinden kaşınması, bölünüp

20 09, 2014

Ezber Bozmak

By |2014-09-20T12:59:36+00:0020/ 9/ 2014|Tags: , , , , , , , , , |

Geçtiğimiz Perşembe İskoçya’da yapılan bağımsızlık referandumunda sandık başına giden İskoçlar az bir farkla “hayır” dediler. Bunun anlamı İskoçlar ile İngilizler arasındaki 307 yıllık gönüllü birlikteliğe devam edilecek olması ve İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan meydana gelen Birleşik Krallık’ın (BK) şimdilik bölünmemesidir. Şimdilik dedik çünkü İskoçların içlerinde bulunan ve tarihin derinliklerinden gelen bağımsızlık ateşi alınan bu sonuç ile söndürülemez. Sadece ertelenir! İskoçların başka bir bağımsızlık referandumu için bugünden tezi yok çalışmaya başlayacağından

9 04, 2014

Haka, Zeybek, Horon Ve Halay

By |2014-04-09T15:20:11+00:009/ 4/ 2014|Tags: , , , , , , , , , |

Osmanlı I. Dünya Savaşı’na 29 Ekim 1914’de Çarlık Rusya’sının Karadeniz’de bulunan üs ve limanlarına akın harekatı yapması ile girdi. Tam tamına dört uzun yıl savaştıktan sonra 30 Ekim 1918’de Limni adasının Mondros Limanı’nda demirli İngiliz zırhlısı Agamemnon’da yenilgiyi kabul ederek teslim mütarekesini imzaladı. Avrupa merkezli bu küresel savaşta Osmanlı, Süveyş Kanalı, Ortadoğu, Doğu Anadolu, Güney Kafkasya ve Orta Avrupa’da çoğu zaman kendi çıkarına olmasa da kahramanlar gibi savaştı. Büyük Paylaşım Savaşı da

6 03, 2014

Katin

By |2014-03-06T14:12:46+00:006/ 3/ 2014|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Polonya 1795’de Rusya, Almanya ve Avusturya-Macaristan tarafından paylaşılarak tarih sahnesinden silindi. Tekrar ortaya çıkmasını sağlayan koşulları ise I. Dünya Savaşı yarattı. Bu savaşta Almanya’nın yenilmesi, Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun ortadan kalkması ve Rusya’da meydana gelen Bolşevik ihtilali Polonya’nın yeniden kurulmasını elverişli hale getirdi. Savaş sonunda toplanan 1919 Paris Barış Konferansı’nın sonrasında imzalanan Versay Antlaşması ile Polonya daha önce yitirmiş olduğu toprakların önemli bölümünü geri alarak bağımsızlığına kavuştu. Önce batı sonra doğu Almanya ve