Batı’nın gözetiminde, yurttaşları, dindaşları ve ırkdaşları Kaddafi’yi tüm dünyanın gözleri önünde dövdüler, ırzına geçtiler, alay ettiler ve sonunda hunharca ve vahşice öldürdüler. Bu yapılanın ne İslam ile ne de İnsanlık ile bağdaşır tarafı olmadığı çok açıktır. Ama ne yazık ki dünyanın birçok yerinde bu işten direkt çıkarı olmadığı halde ABD Dışişleri Bakanı gibi sevinenlerin veya Biraz aşırıya kaçsa da Kaddafi bunu hak etmişti” diyenlerin olduğunu görüyoruz.

Belki demokrat olma açısından Kaddafi sütten çıkmış ak kaşık değildi ama halkı için çok şeyler yapmıştı. İktidara geldiğinde Libya dünyanın en fakir ülkelerinden biriydi, katledildiğinde ise Afrika’nın yaşam standardı en yüksek ülkesi.

Fakat emperyal güçler Kaddafi’yi istemiyorlardı. Çünkü petrol gelirlerinden anlamlı bir pay vermiyordu. Liderliğindeki Libya bu hali ile Genişletilmiş Büyük Orta Doğu Projesi için uygun değildi. Ayrıca birçok ürkütücü projesi vardı; Güney Atlantik Savunma Paktı (Afrika ve Latin Amerika’yı içine alan), Afrika Birleşik Devletleri, Afrika Merkez Bankası, Afrika Yatırım Bankası, Afrika Para Fonu bunlardan bazılarıdır. En tehlikeli olanı ise Servetin Yeniden Dağıtımı Projesidir (Wealth Redistribution Project). Bu projenin gerçekleştirilmesi için atılacak adımlar özellikle petrol zengini Arap ülkeleri için önü alınamayan halk ayaklanmalarına neden olabilirdi. Bu nedenle Kaddafi ne yapacağı belli olmayan bir deli, kana susamış bir diktatör ve işbirliğine yanaşmayan bir şeytan olarak dünyaya takdim edildi. Nasıl mı? Psikolojik harekat ile.

Psikolojik harekat bir insanın veya toplumun düşünce ve duygularını kontrol etmek, değiştirmek, yönlendirmek, yılgınlığa ve umutsuzluğa sürüklemek için uygulanan faaliyetlere denir. İnsanların bilinçaltı hedeflendiği için onların farkına varamayacağı şekilde mesajlar kapalı ve örtülü olarak verilir. Amaç toplumun davranışlarını, fikirlerini ve duygularını etkilemek ve yönlendirmektir.

Psikolojik harekat yalnız düşman guruplar için değil dost ve tarafsız unsurlara karşıda kullanılır. Örneğin ABD, Irak’a ve Libya’ya karşı yaptığı saldırıların toplumsal desteği için hem kendi ülkesinde hem de dünyada, kamuoyunu etkilemek ve yönlendirebilmek gerekçesiyle algı operasyonu, yalan, aldatma ve dezenformasyon içerikli yoğun psikolojik harekat yapmıştır.

ABD ve NATO’nun Psikolojik harekat kurslarında 2500 yıl önce yaşamış Çinli General Sun-tuzu öğretileri özel bir öneme sahiptir. Bakınız buralarda neler öğretiliyor.

  • Hedef ülkede iyi olan şeyleri gözden düşürünüz.
  • Liderlerin ve kurumların şöhretlerini gölgeleyiniz.
  • Aşağılık kişilerle işbirliği yapınız.
  • Kendi aralarındaki uyuşmazlıkları ve kavgaları kaşıyınız.

Şimdi bu öğreti ışığında Ergenekon’u, Balyozu ve ihbarcı eşcinsel hahamı tekrar değerlendirebilirsiniz.

Psikolojik harekat insanların beyninde sürdürülen bir savaştır. Hedefi, doğru olmayan, yanlış ve yanıltıcı bilgileri çeşitli vasıtalarla “Gerçekmiş gibi” göstermektir. Anımsayın Irak savaşından önce bu ülkede olduğu iddia edilen ve yalan-dolanla belgelenen kitle imha silahlarını.

Bu harekatın yok edici unsurları tank top gibi ateşli silahlar değil, internet, sosyal paylaşım siteleri (Facebook, twitter, youtube), yazılı ve görsel basın, sinema filmleri, kitaplar, sipariş doktora tezleri, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları gibi yumuşak silahlardır.

Bugün biliyoruz ki, ABD ve İsrail Silahlı Kuvvetlerinin psikolojik harekat kapsamında internette dolaşan, site yapan, yorum gönderen, forumlara katılan, internet sohbetlerine giren, hedef sitelere saldıran ve kamuoyu oluşturan siber timleri mevcuttur. Bu operasyonları tüm dünyada etkin bir şekilde yapabilmek için özel bilgisayar programları yazdırılmış olup bu programlar sayesinde 1 tim üyesi en az 250 kişinin internetteki işlem yapma imkanına sahiptir. Bu timler vasıtası ile Libya’da operasyon yapıldı, Suriye’ye yönelik tüm dünyada ve Türkiye’de yapılıyor, Arap Baharının gelmesi istenmeyen Bahreyn, Sudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi ülkelerde ise yönetim aleyhine oluşacak olumsuz duyguyu engelleyici karşı operasyonlar yürürlüğe konmaktadır.

Şunu biliniz ki, siz bile bu tim mensuplarıyla, bir internet sohbetine girmiş, hazırladıkları sitelerinde araştırma yapıp referans vermiş, haberlere yaptığı yönlendirici yorumu okumuş ve facebook gibi bir sosyal paylaşım sitesinde arkadaş olarak küreselleşme, yenidünya düzeni veya bir başka konu hakkında fikir alış verişinde bulunmuş olabilirsiniz.

Siz hala merak ediyor musunuz, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyetini dönüştürmek maksatlı psikolojik harekatı kimin yaptığını?

Tekrar Libya’ya dönersek Kaddafi’nin bu şekilde öldürülmesinin bile müteakip hedeflere yönelik psikolojik harekatın bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Burada Suriye ve diğerlerine verilmek istenen mesaj “Direnmenin faydasızlığı, yılgınlık, umutsuzluk ve korkudur.” Korku tanktan ve tüfekten daha etkili bir silahtır. Eğer düşmanınızı veya hedef grubu yeteri kadar korkutabilirseniz onu savaşmadan veya mücadele etmeden teslim alabilirsiniz. Bilmem “Savaşmadan teslim oldular” sorusuna bir cevap olur mu?

Saygılar sunarım.

Sosyal Medyada Paylaşın...