Laiklik Yoksa, Demokrasi de Yoktur!

Laiklik yoksa Demokrasi Yoktur

Öncelikle şunu kabul etmeliyiz ki, laikliğin olmadığı bir yerde demokrasiden bahsetmek kesinlikle imkansızdır. Laiklik ise bireyi, toplumu ve devleti dinin vesayetine karşı korur. Burada hedef alınan ve sorun olarak görünen, din değildir. Dini arkasına alarak birey, toplum ve devlet üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerdir. Dünyanın en kötü, en vahşi ve en merhametsiz diktatörlükleri ve faşizmi dini, dolayısıyla Allah’ı arkasına alanlar tarafından kurulmuştur. Dünya tarihi bunun sayısız örnekleri ile doludur.

Bu sözlerimin üzerine, bazı okurlarımdan şöyle bir itiraz gelebilir. Örneğin; İngiltere ve İsveç gibi ülkeler resmi olarak laik değildir ama pekala dünyanın en iyi demokrasilerini işletebilmektedirler. Bu doğrudur, çünkü bu ülkelerde geniş kitleler aydınlanma konusunda kat ettikleri mesafe nedeniyle, din artık vesayet için bir enstrüman olabilme özelliğini kaybetmiştir. Fakat, ağırlıklı nüfusu Müslüman olan ülkelerin bu lüksü yoktur. Laiklik ilkesinin anayasalarında yer alması ve titizlikle uygulanması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar, bu nedenle laiklik konusuna titizlik göstermişlerdir.

Türker Ertürk

Beğendim(13)Beğenmedim(0)
 • 268
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  268
  Shares
 •  
  268
  Shares
 • 268
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

, , , , , , ,

Her hakkı saklıdır. © erturkturker@gmail.com