İslam Dünyasında Reform Şart!

15037147_10154749376987720_943502006707810606_n

Doğrusunu söylemek gerekirse; İslam dünyasında reform, varoluşsal bir ihtiyaç. Bugüne kadar bir türlü yeşeremedi ama Avrupa’da engizisyon nasıl reforma gidişi hızlandırdıysa, İslamcı terör ve onun tetiklediği iç ve dış dinamikler İslam dünyasında laikleşmeye ve reforma neden olacak gibi gözüküyor.

Laiklik, iki büyük nedenle ivedi olarak şart İslam’ın egemen olduğu topraklarda! Birincisi, güvenlik konsepti olması. Laikliğin olmadığı İslam coğrafyasında din ve mezhep motifli kavga eksik olmaz, kan, kin ve gözyaşı asla kesilmez. İkinci neden ise, emperyalizme karşı koruyucu kalkan olmasıdır. Çünkü; emperyalizm toplumları en çok din ve mezhep üzerinden manipüle eder ve hedefleri için kullanır.

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Bu tanım doğrudur ama yeterli değildir. Laiklik, dinin siyasi bir enstrüman olarak kullanılmasının önüne geçilmesidir. Din ve devlet işlerinin kesin çizgilerle birbirinden ayrılması, dinin hakkının dine, devletin hakkının devlete verilmesidir. Devlet yönetimi ve kamu alanında dine referans yapmamaktır.

Laiklik, eğitim ve öğretimi bilimsel esaslara göre düzenlemek, bilim egemen kafalı ve eleştirel akla sahip toplumun oluşturulmasının önünü açmaktır.

Laiklik; dini din yapmak, dini inanç ve itikat düzeyine çıkarmak, kutsallığını korumak ve dünyevi yaşamın kısır ve çıkar içerikli çekişmelerine alet etmemektir.

Laiklik, devletin vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmaması, tüm dinlere ve mezheplere eşit uzaklıkta durmasıdır. Ayrıca; laiklik kişilere inançlarını açıklayıp yaymak, inançlarına uygun ibadet yapmak haklarını tanımak ve bu hakların kullanımı ile ilgili yasal düzenlemelerde dinsel inancın türüne göre ayrım yapmamaktır. Devlet, inanç ve ibadete asla karışmamalıdır.

Türker Ertürk

Beğendim(15)Beğenmedim(1)
 • 195
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  195
  Shares
 •  
  195
  Shares
 • 195
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

, , , , , , , ,

Her hakkı saklıdır. © erturkturker@gmail.com