Denizkurdu Tatbikatı

Askerler yıl boyunca harp sanatını en iyi şekilde öğrenebilmek ve öğretebilmek için eğitimler yaparlar. Bu eğitimlerin amacı ülkenin hak ve çıkarlarını koruyabilmek maksadıyla her zaman ve her şartta savaşa hazır olmaktır.

Tabii ki her eğitim ve öğretim yapılan yer gibi ne yapıp yapılmadığının tespiti, gözlenmesi ve ölçülmesi için sınavlar kaçınılmazdır. İşte tatbikatlar silahlı kuvvetlerin gerek tek tek (Deniz, Kara, Hava) gerekse müştereken girdiği sınavların en büyüğüdür. Hatta tatbikatlar bitirme sınavları, şifresi dağıtılmayan YGS ve LYS sınavları gibidir dersek yanlış bir benzetme yapmış olmayız.

Biliyorsunuz geçen hafta Genel Kurmay Başkanlığımız bitimine bir gün kalan DENİZKURDU ile son safhası 26-27 Mayıs 2011 tarihlerinde icra edilmesi planlanan EFES tatbikatlarının askeri nedenlerle iptal edildiğini duyurdu.

Gelelim bu tatbikatların ne olup olmadığına.

DENİZKURDU; Türk Deniz Kuvvetlerinin en üst düzeyde, en kapsamlı planlı tatbikatıdır. Envanterinde bulunan yüzer, dalar, uçar ve kara unsurlarının çok büyük bir bölümü katılır. Masraflı bir tatbikat olduğundan uzunca bir süredir iki yılda bir icra edilmektedir.

EFES; Deniz, Kara ve Hava Kuvvetlerinin katıldığı müşterek bir tatbikat olup her yıl icra edilmektedir.

Her iki tatbikat Türk Silahlı Kuvvetleri için bir sınav olduğu kadar iki büyük mesajın iletilmesi için bir arenadır. Mesajın birincisi iç kamuoyunadır. “Kafasında tüy bitmemiş yetimin hakkı olan vergilerinizle oluşturulan bu güç ülkemizin hak ve çıkarlarını her hal ve şartta korumaya muktedirdir.” İkinci mesaj ise dışarıyadır. “Ülkemizin hak ve çıkarlarına eğer tehdit oluşturursan buna sana pahalıya mal ederiz.” Dışarıya olan bu mesaj daha önemli olup buna caydırıcılık denir. Eğer caydırıcılık başarılı ise barış vardır. Eski bir deyim vardır, bilir misiniz? “Hazır ol cenge ister isen sulh-u salah.”

İşte bu mesajların verilebilmesi için bazı tatbikatlara basın, yerli ve yabancı gözlemciler davet edilir. Ayrıca en demokratik ülkeden Afrika’da ki muz cumhuriyetlerine kadar bu tür tatbikatlara devletin en üst düzey sivil yöneticileri çok az bir bölümüne de olsa mutlaka katılırlar. Özellikle bu demokratik ülkelerde mesajların birlikte verilmesi ve asker üzerinde sivil kontrolün gösterilmesi açısından çok önemlidir.

Bir yıl önceden tarihleri belli bu tatbikatlara Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Milli Savunma Bakanı davetli olmasına rağmen katılmamıştır. Bu durum kabul edilebilir değildir. Sanırım Başbakanımız ve Bakanımız bir gün dahi olsa seçim çalışmalarından uzak kalmamak istemiştir. Yani partisel çıkarlarını ülkesel çıkarlardan üstün tutmuşlardır.

Cumhurbaşkanımıza ne demeli? Hem de başkomutanlığı temsil ediyor. Sanırım çok ağır bir mazereti vardır. Gelelim herkesin merak ettiği soruya. Tatbikatlar niye iptal edildi?

Personel zafiyeti olabilir mi? Çünkü komuta kademesinden çok fazla sayıda subay ve amirallerin yaklaşık yüzde yirmisi tutuklu. Ayrıca Gülsuyu darbesi kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin moral ve motivasyonu iyi durumda değil. Olamaz, çünkü bu gerekçe tatbikat öncesinde de vardı. Tatbikatın icrası sırasında personel zafiyeti açısından tatbikatın icrasını engelleyecek bir gelişme olmamıştır.

Tatbikat sırasında Yunanistan ile meydana gelen ve artma eğilimi gösteren bir gerginliği tırmandırmamak için olabilir mi?

Olamaz, çünkü tatbikatı izleyen Yunanistan’a ait unsurlarla gerginliğe neden olabilecek bir olay meydana gelmemiştir. Tatbikat sırasında ülkemizde veya komşularımızda doğal bir afet olmuş mudur? Hayır. Tatbikat sırasında kaza olmuş mudur? Hayır.

Nedir o zaman tatbikatın iptal edilmesinin nedeni? Bunun cevabını seçkin gözlemci gününe davetli İngiliz Deniz Ataşesinin Londra’ya çektiği mesajda bulabiliriz.

Gönderen: UK (İngiltere) Deniz Ataşesi / Ankara

Alan          : MOD (İngiltere Savunma Bakanlığı) / Londra

 1. Türk Deniz Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından DENİZKURDU’nun 25 Mayıs 2011 tarihinde icra edilecek seçkin gözlemci gününe diğer ülke ataşeleri ile birlikte davetliydim.
 2. Tatbikatın hemen hemen sonuna gelinmiş olmasına ve gösteri gününün bir gece önce provası yapılmış olmasına rağmen 24 saatten daha az bir süre kala DENİZKURDU ve EFES tatbikatları ve gözlemci günü iptal edilmiştir.
 3. Türk Genelkurmayı tarafından iptal gerekçesi askeri olduğu bildirilmesine rağmen gerçek neden Balyoz soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan birisi orgeneral olmak üzere askerlerdir. Türk Askeri bu durumu arkadan hançerlenmek olarak yorumlamaktadır.
 4. Türkiye’de ki seçimlere çok az bir süre kalmış olup oylarının azaldığını gören AKP iktidarı orduyu provoke edip tekraren mağduru oynamak istemektedir.
 5. Asker bu durumu bildiğinden her türlü aşağılanmaya rağmen sessizliğini korumak istemektedir.
 6. Ayrıntılı askeri ve politik durum değerlendirmesi bilahare gönderilecektir.

Ne diyorsunuz ataşe böyle bir mesaj göndermemiş midir?

Saygılar sunarım.

Beğendim(0)Beğenmedim(0)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

, , , , ,

Her hakkı saklıdır. © erturkturker@gmail.com